Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục – Viết tên người nước ngoài – Phân biệt s/x, in/inh

Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục – Viết tên người nước ngoài – Phân biệt s/x, in/inh

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Buổi học thể dục (trích)

2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc:

– Tên các bạn học sinh: Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

3. Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b) in hay inh?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho
DMCA.com Protection Status