Chính tả: Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Chính tả: Nghe viết: Cháu nghe câu chuyện của bà – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Hướng dẫn

1. Nghe viết: Chú ý: mỏi, gặp, dẫn, lạc, về, bỗng.

2. a) Điền vào chỗ trống tr hay ch

Tre – không chịu – Trúc dẫu cháy – Tre – tre – đồng chí – chiến đấu – Tre.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã

Triển lãm – bảo – thử – vẽ cảnh – cảnh hoàng hôn – vẽ cảnh hoàng hôn – khẳng định – bởi vì – họa sĩ – vẽ tranh – cạnh – chẳng bao giờ.

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status