Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ

Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã. Bảng chữ

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – viết: CHIẾC ÁO LEN (đoạn 4)

– Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì?

Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

2. a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

cuộn tròn

chân thật

chậm trễ

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

– Vừa đài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

Giải câu đố: Đó là cái thước kẻ.

– Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

Giải câu đố Đó là cây bút chì.

3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

g

giê

2

gh

giê hát

3

gi

giê

4

h

hát

5

i

i

6

k

ca

7

kh

Ca hát

8

l

e.lờ

9

m

Em.mờ

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status