Chính tả: Nghe – viết: Mùa thảo quả – Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t / c

Chính tả: Nghe – viết: Mùa thảo quả – Phân biệt âm đầu s / x, âm cuối t / c

Hướng dẫn

I. NGHE – VIẾT

– Viết đúng chính tả trình bày đúng một đoạn văn trong bài Mùa thảo quả.

– Chú ý viết đúng các từ ngữ dễ viết sai: nảy, lặng lẽ, mưa rây bụi, rực lên, chứa lửa, chứa nắng…

II. LUYỆN TẬP

* Bài tập 2

a. Các từ có âm đầu s/x:

Sổ sách, vắt sổ, sổ mũi, cửa sổ…

sơ sài, sơ lược, sơ qua, sơ sinh,…

su su, su hào, cao su…

bát sứ, đồ sứ, sứ giả…

xổ số, xổ lồng

xơ múi, xơ mít, xơ xác…

đồng xu, xu nịnh, xu thời

xứ sở, tứ xứ, biệt xứ

b. Các từ có âm cuối t/c:

bát ngát, bát

đôi

mắt,

mắt

tất cả, tất tả, tất

mứt

tết, hộp

ăn, cà bát…

mũi, mắt mắt lưới

na,

bật, tất niên, đôi chất,…

mứt,

mứt dừa..

chú bác, bác

mắc

màn,

mắc

tấc đất, một tấc

Mức

độ, vượt

tiếng, bác học…

áo, giá mắc nợ…

mắc,

đến giời…

mức,

mức ăn

* Bài tập 3:a)

Nghĩa của từ

Nghĩa của các từ đơn ở dòng thứ nhất (sóc, sói, sẻ, sáo, sít, sên, sam, sò, sứa, sán…) đều chỉ tên các con vật

Nghĩa các từ đơn ở dòng thứ hai (sả, si, sung, sen, sim, sâm, sắn, sấu, sậy, sồi,…) đều chỉ tên các loài cây.

Tiếng có nghĩa nếu thay âm đầu s bằng x

– xóc (đòn xóc, xóc xóc đồng xu…)

– xói (xói mòn, xói lở…)

– xẻ (xẻ núi, xẻ gỗ…)

xáo (xáo trộn…)

xít (ngồi xít vào nhau)

xam (ăn xam)

xán (xán lại gần)

xả (xả thân)

xi (xi đánh giày)

xung (nổi xung, xung trận)

xen (xen kẽ)

xâm (xâm hại, xâm phạm…)

xắn (xắn tay)

xấu (xấu xí)

b)

1

An – at: man mát, ngan ngát, sàn sạt, chan chát…

ang – ac: khang khác, nhang nhác, bàng bạc, càng cạc…

2

ôn – ôt: sồn sột, dôn dô’t, tôn tốt, mồn một…

ông – ồc: xồng xộc, công cóc, tông tóc, cồng cộc…

3

un – ut: vùn vụt, ngùn ngụt, vun vút, chùn chụt…

ung – uc: sùng sục, khùng khục, cung cúc, nhung nhúc, trùng trục…

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Soạn bài: Tập đọc Cái gì quý nhất

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho
DMCA.com Protection Status