Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học – Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học – Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – viết: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC (Trích)

2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với chăm chỉ —> siêng năng

– Trái nghĩa với gần —> xa, xa xôi

– Nước chảy mạnh và nhanh —> chảy xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hayương, có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với thuê —> mướn

– Trái nghĩa với phạt —> thưởng

– Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lên than, lửa —> nướng

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status