Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc – Phân biệt au/âu, l/n, i/iê

Chính tả: Nghe – viết: Nhớ Việt Bắc – Phân biệt au/âu, l/n, i/iê

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: NHỚ VIỆT BẮC (trích)

– Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.

– Những chữ nào phải viết hoa?

Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

2. Điền vào chỗ trông au hay âu?

– hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

– lá trầu, đàn trâu

– sáu điểm, quả sấu

3. Điền vào chỗ trống:

a)1 hay n?

– Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

– Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay ?

– Chim có tổ, người có tông

– Tiên học lễ, hậu học văn

– Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho
DMCA.com Protection Status