Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt – Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã

Chính tả: Nghe – viết: Quê hương ruột thịt – Phân biệt oai/oay, l/n, dấu hỏi/dấu ngã

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT

– Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả:

Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là: Quê (trong đầu bài), Chị Sứ, Chính, Và, và tên tác giả Anh Đức.

Các chữ này phải viết hoa vì hoặc là đứng ở đầu câu hoặc là chỉ tên riêng của người như: Sứ, Anh Đức.

2. Tìm 3 từ chứa tiếng có vần oai, 3 từ có vần oay.

Vần oai: củ khoai, loài người, khoan khoái

Vần oay: ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn - Tập tổ chức cuộc họp

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho
DMCA.com Protection Status