Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn – Phân biệt l/n, uôn/uông

Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn – Phân biệt l/n, uôn/uông

Hướng dẫn

1. Nghe viết

Chú ý: l / n, uôn / uông.

2. Điền vào chỗ trống

a) l hay n?

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ chòm khói nhạt

Làn ao lóng lánh hóng trăng loe.

Nguyễn Khuyến

b)uôn hay uông?

– Uốngnước nhớ nguồn.

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status