Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru – Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Chính tả: Nhớ – viết: Tiếng ru – Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nhớ – Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2)

– Trong bài chính tả có các dấu câu nào?

Trong bài chính tả có các dấu câu sau: dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.

2. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau:

– Làm chín vàng thức ăn trong dầu mỡ sôi —> rán (còn gọi là chiên)

– Trái nghĩa với khó —> dễ

– Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới —> giao thừa

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông, có nghĩa như sau:

– Sóng nước nổi lên rất mạnh —> cuồn cuộn

– Nơi nuôi nhốt các con vật —> chuồng

– Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt —>luống (còn gọi là liếp)

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status