Chính tả: Nhớ viết: Truyện cổ nước mình – Phân biệt r/d/gi, ân/âng

Chính tả: Nhớ viết: Truyện cổ nước mình – Phân biệt r/d/gi, ân/âng

Hướng dẫn

1. Nhớ – viết

Chú ý các từ có âm đầu r / d / gi hoặc có vần ân / ăng.

2. a) Điền vào ô trông

Cơn gió thổi; Gió đưa tiếng sáo; gió nâng cánh diều.

b) Nghỉ chân, Dân dâng

một vầng trên sân, tiễn chân.

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status