Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh – Phân biệt l/n, an/ng. Bảng chữ

Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh – Phân biệt l/n, an/ng. Bảng chữ

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Tập chép: CẬU BÉ THÔNG MINH

– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

– Các chữ cần được viết hoa trong bài chính tả là: Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

2. Điền vào chỗ trống:

a)l hay n? b)an hay ang?

– hạ lệnhđàng hoàng

– nộp bài – đàn ông

– hôm nọsáng loáng

3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

4

b

5

c

6

ch

xê hát

7

d

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

Minh Nguyệt

Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh – Phân biệt l/n, an/ng. Bảng chữ
1 (20%) 1 đánh giá
DMCA.com Protection Status