Chính tả – Tập chép: Mùa thu của em – Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng

Chính tả – Tập chép: Mùa thu của em – Vần oam. Phân biệt l/n, en/eng

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Tập chép: MÙA THU CỦA EM (toàn bài)

2. Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống:

a) Sóng vỗ oàm oạp.

b) Mèo ngoạm miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Giữ chặt trong lòng bàn tay —> nắm

– Rất nhiều —> lắm

– Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh —> nếp

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

– Loại nhạc cụ thổi —> kèn

– Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu —> kẻng

– Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn —> chén

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status