Điền các nội dung vào chỗ trống để xin cấp thẻ đọc sách

Điền các nội dung vào chỗ trống để xin cấp thẻ đọc sách

Gợi ý

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

ĐƠN XIN CẤP THỂ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Thành Công B

Em tên là: Nguyễn Mai Anh

Sinh ngày: 15 tháng 5 năm 2000; Nam (nữ): Nữ

Nơi ở: 41/82 phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đông Đa, Hà Nội

Học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Thành Công B

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2009 – 2010.

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa sẽ thực hiện đúng mọi qui định của thư viện.

Em xin trân trọng cám ơn.

Người làm đơn

Mai Anh

Nguyễn Mai Anh

Nguồn Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Hãy kể về quê hương hoặc nơi em ở

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho
DMCA.com Protection Status