Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều)

Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều)

Hướng dẫn

GỢI Ý ĐỌC THÊM

1. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm cả kỉ cương, uy quyền, chính lệnh của quốc gia, trong đó tam cường, ngũ thường cho đến việc hành chính của sáu bộ đều đầy đủ. Nghĩa là luật chi phối mọi sinh hoạt gia đình xã hội của con người. Ông đã giới thiệu việc thực hành luật pháp ở các nước phương Tây từ vua, quan đến dân đều phải tôn trọng pháp luật, sống theo pháp luật.

2. Tác giả chủ trương vua, quan, dân phải có thái độ tôn trọng pháp luật, sống theo pháp luật để giữ đạo công bằng.

3. Theo Nguyễn Trường Tộ, Nho học truyền thống không tôn trọng pháp luật. Sách Nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng ai được thưởng. Bởi vậy mà xưa nay học sách nhiều mà chẳng ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm.

4. Tác giả quan niệm đạo đức và luật pháp là một: “Trái luật là tội", “giữ đúng luật là đức", “mọi quyền pháp đều là đạo đức”…

5. Trong xã hội đương thời, Nho học đang rất phổ biến và được trọng vọng, việc nhắc Khổng Tử và các khái niệm đạo đức văn chương đôi với nghệ thuật biện luận trong đoạn trích có tác dụng làm tăng sự thuyết phục đốì với người đọc.

Xem thêm:  Thương vợ

Mai Thu

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status