Giá Trị Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Đề bài: Giá Trị Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Bài làm

Sau tám mươi năm sống với ách đô hộ chế độ thực dân ở Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản “Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuyên ngôn độc lập không chỉ là cột mốc quan trọng trong lịch sử đất nước Việt Nam mà còn mang những giá trị khác vô cùng to lớn cho văn chương cũng như cho đời sống con người Việt Nam và trên toàn thế giới.

Đầu tiên, phải nói đến giá trị lịch sử của bản tuyên ngôn độc lập. Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện quan trọng đúc kết nguyện vọng của dân tộc Việt Nam về quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam nói riêng và của các dân tộc đang bị mất quyền tự do, bình đẳng nói chung. Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập là hai câu trích dẫn từ Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.

Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.” Tiếp theo, là tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của nước Pháp:” Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.” Tất cả các quyền ấy được quy tụ về lời khẳng định độc lập của dân tộc Việt Nam:”Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.” Đây là những quyền cơ bản đầu tiên tự nhiên của dân tộc. Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của quá trình đấu tranh hơn một trăm năm của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm.

Xem thêm:  Phân tích bài Đi bộ ngao du trích trong tác phẩm Ê-min hay về giáo dục của G. Ru-xô

Đằng sau những lời tuyên ngôn độc lập là sự thật lịch sử, là hình ảnh của một đất nước, một dân tộc trong những năm đen tối đau thương dưới ách thống trị của kẻ thù với những lần thất bại, những lần hi sinh để cuối cùng chúng ta đã có được cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Tuyên ngôn độc lập là kết quả của biết bao nhiêu máu và nước mắt, tính mạng và của cải của những con người anh hùng Việt Nam từ đồng bằng đến vùng núi, miền biển, trên tất cả các mặt trận những con người anh hùng. Độc lập dân tộc bây giờ cũng gắn liền với tự do, hạnh phúc và quyền sống của con người. Đó là những nhu cầu thiết yếu của một con nguời.

Quy luật ấy khái quát chung cho toàn thể các dân tộc trên thế giới. Tuyên ngôn độc lập không chỉ tạo ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam_ kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau khi giành độc lập năm 1945, quyền con người, quyền công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau đó, ngày càng phát triển và được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với từng thời kỳ của đất nước ta. Đó là cơ sở pháp lý vững chãi để thực hiện tốt quyền con người, quyền công dân trong chế độ mới.

Xem thêm:  Đam mê học hỏi là niềm đam mê không bao giờ phản bội con người. Anh (chị) suy nghĩ gì về ý kiến trên

Không chỉ mang giá trị lịch sử to lớn như thế, Tuyên ngôn độc lập còn mang giá trị tầm cỡ quốc tế về mặt văn chương. Tuyên ngôn độc lập là một áng văn chính luận mẫu mực. Với từ ngữ rất ngắn gọn, súc tích, Bác Hồ của của chúng ta đã cô đọng được những gì cần nói trong một bài văn chính luận bất hủ giàu sức thuyết phục, tác động mạnh mẽ đến người nghe, người đọc.

Bố cục bài văn chặt chẽ với các phần đều liên kết với nhau và đều tập trung xoáy vào một điều quan trọng là độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Ngôn ngữ của tác phẩm chính xác, giàu sức biểu đạt. Từng câu chữ trong Bản Tuyên ngôn độc lập là một sự lựa chọn đắn đo, cẩn thận, tỉ mih của tác giả. Không miên man, dong dài,không quá trừu tượng, khó hiểu, Tuyên ngôn độc lập sử dụng những từ ngữ chuẩn với mục đích của người viết nhưng lại không làm người nghe thấy chán chương, buồn ngủ như những bài áng văn chính luận khác.

Từ năm1986 đến nay, đã có hơn mười ba ngàn văn bản pháp luật với hơn bốn mươi bộ luật và luật, trên một trăm hai mươi pháp lệnh, gần tám trăm năm mươi văn bản của chính phủ và trên ba ngàn văn bản pháp quy của các bộ, các ngành đã được thông qua và thực thi. Nhưng khó có thể tìm được văn bản nào dễ hiểu và gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc như tuyên ngôn độc lập. Nét mới trong ngòi bút của chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ ở việc khôn ngoan trích dẫn hai văn bản tuyên ngôn nổi tiếng mà Bác Hồ còn suy rộng phát triển vấn đề thành tư tưởng của dân tộc Việt Nam, biến cái của người ta thành cái của mình.

Xem thêm:  Suy nghĩ về hiện tượng Tháng Giêng là tháng ăn chơi

Những gì hai bản tuyên ngôn lúc mở đầu Bác nhắc nói đến đáp ứng nhu cầu hiện tại của đất nước ta. Tài lập luận sắc bén của Bác còn thể hiện ở chỗ là Bác cho tất cả mọi người trên toàn thế giới thành chung một dân tộc. Từ đó, tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền dân tộc, quyền sống, quyền bình đẳng như nhau, xóa bỏ rào cản phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp. Tuyên ngôn độc lập thực sự là một tuyệt đỉnh nghệ thuật văn chương và lịch sử.

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status