Giáo dục thay đổi số phận của cá nhân, thậm chí số phận của một dân tộc

Giáo dục thay đổi số phận của cá nhân, thậm chí số phận của một dân tộc

Hướng dẫn

Có ý kiến cho rằng:, “Giáo dục thay đổi số phận của cá nhân, thậm chí sốphận của một dân tộc”.

Anh (chị) có đồng ý với ý kiến đó không?

Sau đây là gợi ý cho mỗi luận điểm:

– Giải thích:

+ Giáo dục thay đổi số phận cá nhân, “giáo dục” ở đây được hiểu là quá trình học tập, trau dổi kiến thức, kĩ năng, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Được “giáo dục”, con người sẽ có học vấn và đạo đức – những hành trang không thể thiếu để bước vào cuộc sống. Được giáo dục, mỗi người có thể thay đổi số phận của mình (có nghề nghiệp, có thu nhập, có cuộc sống tốt đẹp…).

+… thậm chí số phận của cả một dân tộc: Một đất nước mà mọi công dân được giáo dục tốt thì đất nước ấy sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển.

– Bàn luận, liên hệ thực tế:

+ Đây là ý kiến đúng. Ý kiến này nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục đối với cá nhân và với dân tộc.

+ Thực tế cho thấy nhiều người nhờ được giáo dục, nhiều dân tộc nhờ phát triển giáo dục mà thay đổi được số phận của mình (cho ví dụ minh hoạ).

+ Vấn đề đặt ra là: cần phải có mục tiêu giáo dục đúng đắn và kết hợp nhiều hình thức giáo dục khác nhau, trong đó nhấn mạnh vai trò của tự giáo dục và giáo dục suốt đời.

Xem thêm:  Phân tích bài Thái phó Tô Hiến Thành

Nguồn Vietvanhoctro.com

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status