Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu

Hướng dẫn

+ Kể chuyện

1. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu.

Đoạn 1: Cậu bé ham học

Đoạn 2: Vua Trung Quốc thử tài

Đoạn 3: Mấy ngày sống trên lầu cao

Đoạn 4: Hạ cánh an toàn

Đoạn 5: Truyền bá nghề thêu và nghề làm lọng

2. Kể lại một đoạn của câu chuyện:

Kể lại đoạn 2: Khi Trần Quốc Khái được cử làm sứ giả sang Trung Quốc, vua Trung Quốc nghe tin ông là người có tài, muốn thử thách ông nên đã mời ông lên một cái lầu cao rồi rút thang ra. Trên lầu không có thức ăn, chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ "Phật tại tâm” và một vò nước.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Hãy kể về một buổi làm vệ sinh nơi ở mà em đã tham gia

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho
DMCA.com Protection Status