Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

Chuyển câu kể thành câu khiến:

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương nào!

– Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!

– Hỡi nhà vua! Hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

II. LUYỆN TẬP

1. Chuyển các câu kể sau thành câu khiến:

Nam hãy đi học đi!

– Thanh phải đi lao động cho đúng giờ!

– Ngân cần chăm chỉ học tập!

– Giang phải phấn đấu học cho giỏi!

2. Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau:

a) Đặt câu khiến để mượn bút của bạn:

– Bạn Hải ơi, bút của mình bị hỏng rồi, bạn làm ơn cho mình mượn chiếc bút của bạn đi!

b) Nói với bố của bạn để xin gặp bạn:

– Thưa bác! Con là Thư, xin bác chuyển máy cho bạn Minh giúp con. Con xin cảm ơn.

c) Nhờ một người chỉ đường:

– Chú ơi, Chú làm ơn chỉ giúp con nhà của bạn Tâm!

3. Đặt câu khiến theo các yêu cầu sau:

a) Câu khiến có hãy trước động từ.

– Bây giờ bạn hãy làm bài tập toán rồi hẵng đi đá bóng.

b) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ:

– Để cổ vũ cho bạn Nam, chúng ta hẵng vỗ tay mạnh lên nào.

Xem thêm:  Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

c) Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.

– Xin các bạn hãy giữ trật tự để bạn lớp trưởng phổ biến kế hoạch lao động.

4. Nêu tình huống có thể dùng các câu khiến nói trên.

Có thể dùng câu a trong trường hợp yêu cầu bạn phải nghiêm chỉnh học tập.

– Có thể dùng câu b khi yêu cầu tập thể vỗ tay cổ vũ cho bạn Nam vào thi đấu vật.

– Có thể dùng câu c yêu cầu cả lớp giữ trật tự chung để cuộc họp lớp đạt kết quả tốt.

Minh Nguyệt

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status