Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài

Học sinh đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo: Mô-rít xa, Mát-téc-lích, Hi-ma-lay-a.

2.Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa.

Nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ phận gồm mấy tiếng?

Tên người

Lép Tôn-xtôi gồm 2 bộ phận: LépTôn-xtôi.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lép.

Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Tôn / xtôi.

Mô-rít-xa Mát-téc-lích gồm 2 bộ phận: Mô-rít-xaMát-téc-lích.

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mô / rít / xa.

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mát / téc / lích.

Tô-mát Ê-đi-xơn gồm 2 bộ phận: Tô-mátÊ-đi-xơn.

Bộ phận 1 gồm 2 tiếng: Tô / mát.

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ê / đi / xơn.

Tên địa lí

Hi-ma-lay-a chỉ có 1 bộ phận gồm 4 tiếng: Hi / ma / lay / a.

Đa-nuýp chỉ có 1 bộ phận gồm 2 tiếng: Đa / nuýp.

Lốt Ăng-giơ-lét có 2 bộ phận là LốtĂng-giơ-lét.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lốt

Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ăng / giơ / lét.

Niu Di-lân có hai bộ phận: NiuDi-lân.

Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Niu

Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Di / lân.

Công-gô có 1 bộ phận gồm 2 tiếng là: Công / gô

– Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào? (Viết hoa)

Xem thêm:  Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 lớp 11

Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận như thế nào? (Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có gạch nối).

3. Cách viết một số tên người, tên địa lý nước ngoài đã cho có gì đặc biệt? Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất cả các tiếng đều viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn.

II. GHI NHỚ

1. Khi viết tên ngựời, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

2. Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.

III. LUYỆN TẬP

1. Viết lại cho đúng những tên riêng:

Ac-boa, Lu-i Pa-xta, Ac-boa, Quy-dăng-xơ

2. Viết lại những tên riêng cho đúng quy tắc:

Tênngười

An-be Anh-xtanh

Crít-xti-an An-đéc-xen

Nhà vật lí học nổi tiếng thế giới, người Anh (1879-1955).

Nhà văn nổi tiếng thế giới, chuyên viết truyện cổ tích, người Đan Mạch (1805-1875).

I-u-ri

Ga-ga-rin

Nhà du hành vũ trụ người Nga, người đầu tiên bay vào vũ trụ (1934-1968).

Tênđịa

Xanh Pê-téc-bua

Tô-ki-ô

A-ma-dôn

Ni-a-ga-ra

Kinh đô cũ của Nga.

Thủ đô của Nhật Bản.

Tên một dòng sông lớn chảy qua Bra-xin.

Tên một thác nước lớn ở giữa Ca-na-da và Mĩ.

Xem thêm:  Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

3. Trò chơi du lịch: Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy.

STT

Tên nước

Tên thủ đô

1

Nga

Mát-xcơ-va

2

Ấn Độ

Niu Đê-li

3

Nhật Bản

Tô-ki-ô

4

Thái Lan

Băng Cốc

5

Mỹ

Oa-sinh-tơn

6

Anh

Luân Đôn

7

Lào

Viêng Chăn

8

Cam-pu-chia

Phnôm Pênh

9

Đức

Béc-lin

10

Ma-lai-xi-a

Cu-a-la Lăm-pơ

11

In-đô-nê-xi-a

Gia-các-ta

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Tập đọc: Một người chính trực
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status