Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

1. Câu ca dao: Dòng trên 6 tiếng

Dòng dưới 8 tiếng

2. Đánh vần tiếng bầu:bờ – âu – bâu – huyền – bầu

3. Tiếng bầu tạo thành do các bộ phận:

Âm đầu: b

Vần: âu

Thanh: huyền

4. Phân tích các bộ phận tạo thành các tiếng khác trong hai câu trên

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

ơi

ngang

thương

th

(thờ)

ương

ngang

lấy

1

(lờ)

ây

sắc

b

(bờ)

ĩ

sắc

cùng

c

(cờ)

ung

huyền

tuy

t

(tờ)

uy

ngang

rằng

r

(rờ)

ăng

huyền

khác

kh

(khờ)

ac

sắc

giống

gi

(gi)

ông

sắc

nhưng

nh

(nhờ)

ưng

ngang

chung

ch

(chờ)

ung

ngang

một

m

(mờ)

ôt

nặng

giàn

gi

(gi)

an

huyền

– Tiếng do âm đầu, vần, thanh tạo thành.

– Tiếng có đủ bộ phận như tiếng “bầu”: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.

Tiếng không có đủ các bộ phận như tiếng “bầu”: ơi chỉ có phần vầnthanh, không có âm đầu.

I. GHI NHỚ

1. Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau:

Thanh

Âm đầu

Vần

2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

III. LUYỆN TẬP

1. Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây:

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

nhiễu

nh

iêu

ngã

điều

đ

iêu

huyền

phủ

ph

u

hỏi

lấy

1

ây

sắc

giá

gi

a

sắc

gương

g

ương

ngang

người

ng

ươi

huyền

trong

tr

ong

ngang

một

m

ôt

nặng

nước

n

ươc

sắc

phải

ph

ai

hỏi

thương

th

ương

ngang

nhau

nh

au

ngang

cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố

Chữ sao.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status