Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

Đọc các câu đã cho.

1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

Trong các câu trên, các câu sau đây có dạng Ai là gì?

– Ruộng rẫy là chiến trường.

– Cuốc cày là vũ khí.

– Nhà nông là chiến sĩ.

– Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

2. Xác định chủ ngữ của các câu đó.

Chủ ngữ của các câu trên là: Ruộng rẫy; Cuốc cày; Nhà nông; Kim Đồng và các bạn anh.

3. Chủ ngữ đó do các từ ngữ thế nào tạo thành?

Chủ ngữ đó do các danh từ, cụm danh từ (có cả danh từ riêng chỉ tên người) tạo thành.

II. LUYỆN TẬP

1. Đọc các câu đã cho.

a) Tìm câu kể Ai là gì?

Cả 4 câu trong đoạn văn đã cho đều là câu kể Ai là gì?

b) Xác định chủ ngữ trong các câu đó.

– Chủ ngữ của các câu đó là: Văn hóa nghệ thuật; Anh chị em; Vừa buồn mà lại vừa vui; Hoa phượng.

2. Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A để ghép với cột B thành câu "Ai là gì?"

Cần ghép như sau: – Bạn Lan là người Hà Nội.

– Người là vốn quý nhất.

– Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.

Xem thêm:  Kể về kỉ niệm với cô giáo của em

– Trẻ em là tương lai của đất nước.

3. Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:

Bạn Bích Vân là học sinh lớp 4A.

– Hà Nội là thủ đô của nước ta.

– Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

Minh Nguyệt

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status