Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ?

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

Đọc đoạn văn đã cho. Trả lời các câu hỏi.

2. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.

Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ.

– Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến.

– Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến.

– Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa.

– Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

2. Xác định chủ ngữ trong các câu trên.

Các câu trên có các chủ ngữ là: Một đàn ngỗng, Hùng, Thắng, Em, Đàn ngỗng.

3. Nêu ý nghĩa của chủ ngữ:

Trong cầu kể "Ai làm gì?" chủ ngữ chỉ sự vật (người, con vật hay đồ vật, cây cối,…) có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.

4. Cho biết chủ ngữ của các câu trên do loại từ ngữ nào tạo thành?

– Trong các câu trên, chủ ngữ được tạo thành bởi:

+ Danh từ riêng chỉ tên người: Hùng, Thắng.

+ Đại từ chỉ người: em.

+ Danh từ, cụm danh từ: một đàn ngỗng, đàn ngỗng.

II. LUYỆN TẬP

1. Đọc đoạn văn đã cho

a) Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn trên.

Các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên là:

Trong rừng, chim chóc hót véo von.

Xem thêm:  Trong cuộc nói chuyện với học sinh Bác Hồ có dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng/ Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó"​. Hãy...

Thanh niên lên rẫy.

Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước.

Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn.

Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

b) Xác định chủ ngữ của các câu trên.

Các câu trên có các chủ ngữ là:

Chim chóc       Thanh niên

Phụ nữ       Em nhỏ

Các cụ già

2. Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

a) Các chú công nhân

b) Mẹ em

c) Chim sơn ca

Các câu cầu đặt:

a) Đúng bảy giờ sáng, các chú công nhân bắt đầu làm việc trong nhà máy.

b) Mẹ em ra đồng cấy lúa.

c) Chim sơn ca hót véo von trên ngọn cây cao.

3. Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật trong bức tranh đã cho.

Các câu cần đặt:

Sáng sớm, ông mặt trời nhô lên khỏi rặng tre làng.

– Đàn sếu mải miết bay về phương Nam.

– Các em nhỏ hớn hở tới trường.

– Các chú công nhân lái máy cày ra đồng.

– Những người phụ nữ nhanh tay gặt lúa.

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Dàn ý tả khu vườn vào buổi sáng chi tiết đầy đủ
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status