Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

* Bài tập 1

Lời giải

Đoạn văn có 6 câu. Cả 6 câu đều nói về Trần Quốc Tuấn.

Những từ ngữ cho biết điều đó là: Hưng Đạo Vương, Ông, Quốc công Tiết chế, Vị chủ tướng tài ba, Hưng Đạo Vương, Ông, Người.

* Bài tập 2

Lời giải: Tuy nội dung hai đoạn văn giống nhau nhưng cách diễn đạt đoạn 1 hay hơn vì từ ngữ được sử dụng linh hoạt hơn – tác giả đã sử dụng các từ ngữ khác nhau cùng chỉ một đối tượng nên tránh được sự lặp lại đơn điệu, nhàm chán nặng nề như ở đoạn 2.

II. GHI NHỚ

Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng đại từ hoặc những từ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần.

III. LUYỆN TẬP

* Bài tập 1:

Lời giải

– Từ anh (ở câu 2) thay cho Hai Long (ở câu 1)

– Từ người liên lạc (câu 4) thay cho người đặt hộp thư (câu 2)

– Từ anh (câu 4) thay cho Hai Long (câu 1)

– Từ đó (câu 5) thay cho những vật gợi ra hình chữ V (câu 4)

Việc thay thế từ ngữ trong đoạn văn trên có tác dụng liên kết câu.

Xem thêm:  Tập đọc: Cao Bằng

* Bài tập 2:

Lời giải

(1) Vợ An Tiêm lo sợ vô cùng

(2) Nàng bảo chồng

(3) Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi.

(4) An Tiêm lựa lời an ủi vợ

(5) Còn hai bàn tay, vợ chồng mình còn sống được

– Nàng (câu 2) thay cho vợ An Tiêm (câu 1).

chồng (câu 2) thay cho An Tiêm (câu 1)

Minh Nguyệt

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status