Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Hướng dẫn

1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu

“Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.”

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

khôn

kh

ôn

ngang

ngoan

ng

oan

ngang

đối

đ

Ôi

sắc

đáp

đ

ap

sắc

người

ng

ươi

huyền

ngoài

ng

oai

huyền

g

a

huyền

cùng

c

ung

huyền

một

m

ôt

nặng

mẹ

m

e

nặng

chớ

ch

ơ

sắc

hoài

h

oai

huyền

đá

đ

a

sắc

nhau

nh

au

ngang

2. Hai tiếng bắt vần với hai câu trên là:ngoài – hoài (vần giống nhau; oai)

3. + Các cặp tiếng bắt vần với nhau:

choắt – thoắt

xinh – nghênh

+ Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt – thoắt (vần oăt)

+ Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh – nghênh

(vần inh – ênh)

4. Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau – giống hoàn toàn hay không hoàn toàn.

5. Giải câu đố

Dòng 1: Chữ bút bớt đầu thành chữ út.

Dòng 2: Bỏ hết đầu đuôi thì chữ bút thành ú.

Dòng 3, 4: Để nguyên thì chữ đó là chữ bút.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Viết về người phụ nữ tôi yêu – Mẹ của em
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status