Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

1. Hai loại từ:

– Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.

Từ gồm nhiều tiếng (từ phức); giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.

2. Theo em:

Tiếng dùng để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.

Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.

II. GHI NHỚ

1. Tiếng cấu tạo nên từ. Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức.

2. Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu.

III. LUYỆN TẬP

1. Rất / công bằng, / rất / thông minh /

Vừa / độ lượng / lại / đa tình / đa mang /

Từ đơn: rất, vừa, lại.

Từ phức: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.

2.3 từ đơn: đi, đứng, ngồi.

3 từ phức: anh hùng, dũng cảm, thông minh.

3. – Sáng nay tôi đi học sớm.

– Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học – Phân biệt s/x, ăn/ăng
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status