Nêu ý kiến về câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia…”

Đề bài: Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba – 1442: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp” (Văn lớp 11).

Bài làm

Thân Nhân Trung là người nổi tiếng về văn chương, được vua Lê Thánh Tông tin dùng, thường cho vào hầu văn bút. Ông đã thể hiện quan điểm của mình về giáo dục qua câu nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”.

Hiền tài là người học rộng, tài cao, thông minh, sáng suốt, có học vấn uyên thâm, có đức, được nhà nước trọng dụng, mọi người tôn trọng. Câu nói trên đã nêu lên vai trò, tầm quan trọng của những người có tài, có đức, có hiểu biết sâu rộng. Những bậc hiền tài sẽ quyết định sự thịnh suy của một đất nước. Đây là một nhận định đúng đắn được rút ra trong một quá trình lịch sử lâu dài của đất nước, thể hiện tầm nhìn của Thân Nhân Trung.

Hơn ai hết, ông hiểu rõ rằng những người tài giỏi sẽ giúp đất nước phát triển không chỉ về kinh tế mà còn về cả chính trị, xã hội, quân sự. Lịch sử đã chứng minh điều đó qua các nhân vật mang tầm vóc thời đại như Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Nguyễn Trãi,… và bậc hiền tài gần gũi với chúng ta nhất không ai khác là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người là nơi hội tụ cả chữ tài và chữ đức, là một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng. Tài năng của Người đã được thể hiện qua cuộc hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, đem lại nền hòa bình, độc lập, cuộc sông no ấm cho nhân dân.

Xem thêm:  Chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.

Một đất nước có nhiều nhân tài thì đất nước đó mới có thể phát triển và hưng thịnh bởi những hiền tài đó sẽ góp sức mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước. Hiền tài tạo nên nguyên khí quốc gia. Một quốc gia mạnh hay yếu, thịnh hay suy phần lớn phụ thuộc vào các bậc hiền tài, những người thông minh, sáng suốt, vừa có tài lại vừa có đức. Nhưng nếu hiền tài mà không biết tu dưỡng thì khiến đất nước chậm phát triển dẫn đến nguy cơ bị suy vong.

Nhà nước cần phải có những biện pháp để khuyến khích, chiêu mộ nhân tài như ban bổng lộc, công danh, chức tước, khắc tên bảng vàng, bia đá để người đời tưởng nhớ. Bên cạnh đó cũng phải trả công xứng đáng với những đóng góp của họ, có chính sách trọng dụng nhân tài một cách hợp lí để tránh gây lãng phí hiền tài, chảy máu chất xám.

Ý kiến của Thân Nhân Trung đã đưa ra những bài học nhận thức sâu sắc. Hiền tài chính là nhân tố quyết định sự thịnh suy của một đất nước. Người có tài phải có đức thì mới giúp ích được cho dân tộc. Như Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Người có tài mà không có đức là người vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.Ý kiến ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay khi nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển toàn diện đất nước.

Xem thêm:  Bài học về nhân cách mà anh (chị) rút ra từ các câu chuyện về Thái phó Tô Hiến Thành và Thái sư Trần Thủ Độ
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status