Phân tích giá trị tuyên ngôn độc lập của Bình Ngô đại cáo

Đề bài: Anh/chị hãy phân tích giá trị tuyên ngôn độc lập của Bình Ngô đại cáo

Bài làm

Lấy cảm hứng chính trị và nghệ thuật Nguyễn Trãi – người anh hùng dân tộc đã làm nên bản tuyên ngôn độc lập thứ hai Bình Ngô đại cáo có sức ảnh hưởng đến muôn đời sau. Bài cáo vang lên như tiếng vang oai hùng khẳng định chủ quyền dân tộc đồng ca ngợi ý chí chiến thắng của quân và dân ta.

Một dân tộc thì cái quan trọng nhất là có chủ quyền, có lãnh thổ độc lập và chủ quyền ấy không một thế lực nào được xâm phạm. Trong bài cáo Nguyễn Trãi đã khẳng định mạnh mẽ bờ cõi nước Nam đã chia, đất trời này là của nước Nam, sông núi này là của nước Nam:

“Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”

Nguyễn Trãi dùng từ “như nước Đại Việt ta từ trước” bởi vì trước đây Lý Thường Kiệt đã từng khẳng định:

Sông núi nước Nam vua nam ở

Rành rành định phận tại sách trời.

Lãnh thổ của nước ta là do dân ta ở, do vua cai trị đây cũng được coi là điều tất lẽ đã được ghi ở sách trời. Đất nước được xây dựng và gìn giữ từ bao đời nay, trải qua hàng nghìn năm lịch sử trong công cuộc dựng nước những công lao to lớn của các vị minh quân không thể không kể đến:

Xem thêm:  Phân tích bài Thơ duyên của Xuân Diệu

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương

Chủ quyền của nước Việt Nam có được sự bền vững là nhờ công lao của những vị anh hùng dân tộc của các vị tướng quân tài giỏi đã lãnh đạo khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm đến cướp nước ta. Suốt mấy nghìn năm nhân dân đã đồng cam cộng khổ, chung một lòng đoàn kết dân tộc để bảo vệ bờ cõi nước nhà. Một làn sóng được kết lại thành sức mạnh không thể đánh gục, tuy là một nước bé nhưng ý chí và nghị lực không hề bé. Tinh thần quý báu này cần được học tập và phát huy ngay cả đến những thế hệ sau này. Lời khẳng định hùng hồn của nhà thơ Nguyễn Trãi:

Xã tắc từ đây vững bền

Giang sơn từ đây đổi mới

Càn khôn bĩ mà lại thái

Nhật nguyệt hối mà lại minh

Một dân tộc có được chủ quyền không chỉ đánh đổi bằng công sức mà thậm chí đã phải đánh đổi rất nhiều xương máu của biết bao người con đã ngã xuống. Một dân tộc phải chịu đựng gông xích của thực dân phong kiến, đế quốc tay sai bao năm qua, dân chúng chịu đựng trong cay đắng kiên trì đấu tranh và cuối cùng thì giang sơn cũng được “vững bền” và “đổi mới”. Bằng cách mượn hình ảnh có mức độ bao trùm cả vũ trụ đó là “càn khôn” và “nhật nguyệt” để diễn tả được sự trường tồn, sự thịnh vượng của một dân tộc đáng có.

Xem thêm:  Viết một đoạn văn làm sáng tỏ câu tục ngữ: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng"

Đến những câu thơ vẫn là khẳng định chủ quyền nhưng khẳng định một cách khiêm nhường đây không phải điều tự có mà là do chính công sức của nhân dân công sức của ông cha tổ tiên đi trước đã gây dựng đất nước mở mang bờ cõi để đến thế hệ sau tiếp nối bảo vệ bờ cõi đó:

Âu cũng nhờ trời đất, tổ tông khôn thiêng

Ngầm giúp đỡ mới được như vậy

Những đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được Nguyễn Trãi nhắc đến khéo léo trong bài cáo đó là đạo lý nhớ nguồn một đạo lý cao đẹp của con người Việt Nam.

Đến những câu thơ cuối vang lên hào hùng như lời khẳng định đối với nền độc lập của nước nhà:

“Một cỗ nhung y chiến thắng,

Nên công oanh liệt ngàn năm

Bốn phương biển cả thanh bình,

Ban chiếu duy tân khắp chốn.”

Khẳng định chiến thắng vang dội đó là chiến thắng của lẽ phải, chiến thắng của sự đoàn kết toàn dân dùng sức dân để mang đến cho dân chúng cuộc sống “thanh bình” ngàn năm. Chiến công oanh liệt sẽ mãi mãi được ghi nhớ, tiếng thơm còn vang dội đến muôn đời sau. “Ban chiếu duy tân khắp chốn” câu thơ cuối như thể hiện được sự lan tỏa của niềm vui chiến thắng to lớn đó, khẳng định thái bình là điều mà nhân dân đáng được hưởng, xứng đáng với những gì nhân dân đã phải gánh chịu bao năm qua.

Xem thêm:  Phân Tích Bài Thơ Thuật Hoài (Tỏ Lòng) Lớp 10 Của Phạm Ngũ Lão

Nguyễn Trãi bằng tài năng của mình đã viết nên bản hùng ca thực sự là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc. Ca ngợi những chiến công oanh liệt của quân dân và đồng ca ngợi của các anh hùng vĩ đại đã hy sinh cho sự nghiệp chung.

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status