Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân tích phần tuyên ngôn trong Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn

1. Mở bài:

– Giới thiệu kết cấu bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh

– Nhấn mạnh “phần tuyên ngôn” và hai yêu cầu của đề bài.

2. Thân bài:

a) Ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập là sự khẳng định:

– Đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

– Đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Như vậy là cùng một lúc, cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 đã giải quyết cả hai nhiệm vụ: độc lập cho dân tộc và dân chủ cho nhân dân để đưa nước Việt Nam sang một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội (Bình Ngô đại cáo xưa kia, do lịch sử, chỉ mới giải quyết được độc lập dân tộc).

b) Nội dung tuyên ngôn đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ, dứt khoát

– Tuyên bố thoát li và xoá bỏ mọi ràng buộc với Pháp (về quan hệ, hiệp ước, đặc quyền)

– Tuyên bố với thế giới về độc lập và tự do của nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam trên cả ba phương diện:

* Có quyền hưởng tự do và độc lập.

* Sự thật đã thành một nước tự do và độc lập.

Xem thêm:  Nêu cảm nhận về bài thơ “Rằm tháng Giêng” của Hồ Chí Minh

* Quyết giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

c. Lập luận chặt chẽ, giọng văn hùng biện đầy sức thuyết phục

c1. Lập luận chặt chẽ

– Lời tổng kết tình hình trong một câu ngắn gọn, hàm súc: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị “

– Nêu ý nghĩa lịch sử của Tuyên ngôn Độc lập bằng hai câu gọn, rõ.

– Tuyên bố với Pháp: “thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam (về chứ không phải với), xoá bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất Việt Nam” (chữ dùng chính xác và dứt khoát).

– Tranh thủ các nước Đồng minh (tin rằng…, quyết không thể không) công nhận quyền độc lập của dân tộc Việt Nam.

– Khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc Việt Nam một cách mạnh mẽ bằng những điệp ngữ được láy đi láy lại (“Một dân tộc đã gan góc…, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”)

Những điều trên đây là tiền đề về lí luận đồng thời cũng là để tạo không khí đưa bài văn đến cao trào, đến lời tuyên bố cuối cùng, lời tuyênbố trịnh trọng với thế giới về ba phương diện của một nước Việt Nam tự do, độc lập.

c2. Giọng văn hùng biện Phần lập luận trên đây cũng cho ta thấy giọng văn hùng biện qua cách dùng từ, qua điệp ngữ, qua lời văn trang trọng và giọng văn đanh thép, dứt khoát, khẳng định.

Xem thêm:  Tiếng nói tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

3 Kết bài:

Cả các điểm trên đã làm nên sức thuyết phục mạnh mẽ của “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn độc lập lịch sừ này. Đó là do tài nghệ của tác giả, nhưng nguồn gốc sâu xa lại chính là ở tấm lòng yêu nước nồng nàn, tha thiết và ý chí độc lập tự do đã trở thành máu thịt, tâm hồn của người Việt.

Nguồn Vietvanhoctro.com

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status