Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Mục đích của hợp đồng là: Ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

2. Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

3. Một bản hợp đồng gồm:

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Phần nội dung:

Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dấu của cơ quan (nếu có).

4. Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Chọn cách diễn đạt trong hai cách: (a) – (1), (b) – (2), (c) – (2), (d) – (2).

2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin đã cho.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐẠP

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại:……………………………………………

Xem thêm:  Soạn bài lớp 7: Những câu hát châm biếm

Chúng tôi gồm:

Bên A

Ông (bà): Nguyễn Văn A

Địa chỉ thường trú: số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Bên B

Ông (bà): Lê Văn C

Địa chỉ thường trú: khách sạn Y.

Chứng minh thư nhân dân số:…………………. do Công an thành phố………………… Cấp ngày… tháng… năm…

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng thuê xe đạp với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1.

Ông (bà)…………………. cho ông (bà)…………… thuê một chiếc xe đạp………….. màu………… trị giá……………………… (…………………………… đồng).

Thời gian cho thuê:…….. ngày (từ ngày…. tháng…. năm…. đến 21h ngày….

tháng…… năm…….. ).

Giá thuê: lO.OOOđ (Mười nghìn đồng)/l ngày đêm.

Điều 2.

Ông (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản xe đạp cẩn thận, nếu

xe bị mất hoặc hư hỏng thì người thuê xe phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

Bên thuê

(Họ tên và chữ kí)

Bên chủ sở hữu

(Họ tên và chữ kí)

3. Khi soạn thảo hợp đồng, cần phải:

– Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

– Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên thuê lao động (bên A) và bên cho thuê lao động (bên B);

– Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

4. Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện

Xem thêm:  Tả về cây bàng trên sân trường em

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status