Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì ?

Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Hướng dẫn

1. Tìm câu kể "Ai là gì?" và nêu tác dụng của mỗi câu.

Các câu kể Ai là gì? trong đoạn văn là:

– Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

Câu này có tác dụng giới thiệu quê quán của nhân vật.

– Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

– Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

– Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Câu này có tác dụng nhận định về sự vật.

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mồi câu "Ai là gì?" vừa tìm được.

Các câu trên có chủ ngữ, vị ngữ như sau:

+ Chủ ngữ:

Nguyễn Tri Phương

Cả hai ông

Ông Năm

Cần trục

+ Vị ngữ:

là người Thừa Thiên.

đều không phải là người Hà Nội.

là dân ngụ cư của làng này.

là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

3. Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó (có dùng câu kể "Ai là gì?").

Lời giới thiệu: Thưa hai bác, cháu xin giới thiệu từng người để hai bác biết rõ tên. Bạn này là Nam, lớp trưởng của chúng cháu. Bạn này là Tú, tổ trưởng của chúng cháu. Bạn này là Hoa, tổ phó của chúng cháu. Hôm nay chúng cháu thay mặt các bạn trong lớp đến thăm Hà và mong cho Hà sớm khỏi bệnh để lại đến trường học tập cùng chúng cháu.

Xem thêm:  Nghị luận về hiện tượng sống ảo của giới trẻ hiện nay

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status