Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ

Hướng dẫn

* Bài tập 1: Lời giải

Quan hệ từ trong các câu văn

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như (1) hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như (2) một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Quan hệ từ và tác dụng

của: nối cái cày với người Hmông

bằng: nối bắp cày với gỗ tốt màu đen

như (1): nối vòng với hình cánh cung

như (2): nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận

* Bài tập 2: Lời giải

+ nhưng: biểu thị quan hệ tương phản

+ mà: biểu thị quan hệ tương phản

+ nếu… thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết – kết quả

* Bài tập 3: Lời giải

Câu a – và. Câu b – và, ở, của. Câu c – thì, thì. Câu d – và, nhưng.

* Bài tập 4: Đặt câu

Ví dụ: Cây cổ thụ ấy to thế cũng bị gãy đổ.

Bạn ấy lười học thì thế nào cũng bị điểm kém.

Cô giáo dạy bảo chúng em bằng tất cả tấm lòng của mình.

Xem thêm:  Đọc thêm Bác ơi!
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status