Soạn bài: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Soạn bài: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

* Bài tập 1: Lời giải:

Câu ghép 1: Vế 1: Buổi chiều, nắng vừa nhạt

                C     V

Vế 2: sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

CV

Câu ghép 2: Vế 1: Chúng tôi đi đến đâu

           C    V

Vế 2: rừng rào rào chuyển động đến đấy

  C      V

* Bài tập: Lời giải:

Ý a: Các từ vừa…đã, đâu…đấy trong hai câu ghép trên dùng để nối các vế câu 1 với vế câu 2. Ý b: Nếu lược bỏ các từ vừa..đã, đâu…đấy thì:

– Quan hệ giữa các vế câu không còn chặt chẽ như trước.

Ví dụ: Hai sự việc nắng nhạt, sương buông nhanh xuống mặt biển ở câu a chỉ được đặt cạnh nhau, không còn quan hệ chặt chẽ như trước.

– Câu văn có thể trở thành không hoàn chỉnh (câu b).

* Bài tập 3: Lời giải

Với câu a: chưa…; mới…đã…, càng…càng…:

Buổi chiều, nắng mới nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển.

– Buổi chiều, nắng chưa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biến.

– Buổi chiều, nắng càng nhạt, sương càng buông nhanh xuống mặt biển.

Với câu b: chỗ nào…chỗ ấy.

– Chúng tôi đi đến chỗ nào, rừng rào rào chuyển động chỗ ấy.

II. GHI NHỚ

Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng như:

vừa…đã…; mới…đã…;    vừa…vừa…;   càng…càng…;

– đâu…đấy…; nào…ấy…;    bao nhiêu…bấy nhiêu…;

III. LUYỆN TẬP

Bài tập 1: Lời giải

Xem thêm:  Dàn ý nghị luận về tinh thần tự học của học sinh ngày nay chi tiết đầy đủ

a) chưa…đã b) vừa…đã   c) càng… càng

Bài tập 2: Lời giải

a) càng…càng b) mới…đã   c) bao nhiêu… bấy nhiêu

          chưa…đã

          vừa..đã

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status