Soạn bài: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Soạn bài: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

* Bài tập 1

Câu 1:

Vì con khỉ này rất nghịch / nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.

Câu 2:

Thầy phải kinh ngạc / chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.

– 2 vế câu được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ vì… nên thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.

– Vế 1 chỉ nguyên nhân – vế 2 chỉ kết quả.

– 2 vế câu được nối với nhau chỉ bằng một quan hệ từ vì, thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.

– Vế 1 chỉ kết quả – Vế 2 chỉ nguyên nhân.

* Bài tập 2

– Các quan hệ từ: , bởi vì, nhờ, nên, cho nên, do vậy...

– Cặp quan hệ từ: vì _ nên, bởi vì _ cho nên, tại_vì, cho _ nên, nhờ _ mà, do _ mà

II. GHI NHỚ

Để thực hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:

– Một quan hệ từ: vì, bởi vì, nên, cho nên…

Hoặc một cặp quan hệ từ: vì _ nên, bởi vì _ cho nên, tại_vì, cho _ nên, nhờ _ mà, do _ mà

III. LUYỆN TẬP

* Bài tập 1

a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo

Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.

b) Vì nhà nghèo quá

chú phải bỏ học.

c) Lúa gạo quý

vì ta phải đổ bao mồ hôi mới kiếm ra được.

Vàng cũng quý

vì nó rất đắt và hiếm.

– Vế NN (nguyên nhân)

– Vế KQ (kết quá)

– Vế NN

– Vế KQ

– Vế KQ

– Vế NN

– Vế KQ

– Vế NN

* Bài tập 2: Lời giải

Ví dụ

a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo

Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.

b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.

c) Lúa gạo quý ta phải đổ bao mồ hôi mới kiếm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.

Tôi phải băm bèo, thái khoai vì nhà tôi nghèo.

– Chú phài bỏ học vì gia đình nghèo không đủ tiền cho chú ăn học

– Vì người ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được nên lúa gạo rất quý. Vì vàng rất đắt và hiếm nên vàng cũng rất quý.

* Bài tập 3: a. Nhờ thời tiết thuận nên lúa tốt.

b. Tại thời tiết không thuận nên lúa xấu.

* Bài tập 4: Lời giải:

a. Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bị thầy nhắc nhở.

b. Do nó chủ quan nên bài không đạt điểm cao.

c. Nhờ kiên nhẫn, khiêm tốn học thầy hỏi bạn nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Xem thêm:  Phân tích nhân vật người Vợ nhặt trong tác phẩm cùng tên của Kim Lân
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status