Tập đọc: Đơn xin vào Đội

Tập đọc: Đơn xin vào Đội

Hướng dẫn

+ Trả lời câu hỏi

1. Đơn này của ai gửi cho ai? Nhờ đâu em biết điều đó?

Trả lời: Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội.

Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kírh gửi:

– Ban phụ trách Đội…

– Ban chỉ huy liên đội

2. Bạn Tường Vân viết đơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó.

Trả lời: Bạn Tường Vân viết đơn để xin vào Đội.

Các câu: "ĐƠN XIN VÀO ĐỘI, Em làm đơn này xin được vào Đội" đã nói lên điều đó.

3. Nêu nhận xét về cách trình bày đơn:

a) Phần đầu đơn ghi những gì?

Phần đầu đơn gồm 6 dòng đều ghi rõ:

– Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.

– Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.

– Tên đơn ở chính giữa.

– Địa chỉ gửi đơn đến.

b) Phần cuối đơn ghi những gì?

Phần cuối đơn gồm ba dòng cuối ghi rõ:

Người làm đơn – Chữ kí – Tên của người làm đơn

Nội dung: Nắm được cấu trúc của một lá đơn và cách viết đơn.

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
DMCA.com Protection Status