Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

* Bài tập 1: Lời giải

a. Chi đội lớp 5A ghi biên bản cuộc họp để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mọi người, những điều đã thống nhất… nhằm thực hiện đúng những điều đã thống nhất, xem xét khi cần thiết.

b. – Giống: có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

– Khác: biên bản không có tên nơi nhận (kính gửi): thời gian, địa điểm làm biên bản ghi ở phần nội dung.

– Giống: có tên, chữ kí người có trách nhiệm.

– Khác: biên bản cuộc họp có 2 chữ kí (của chủ tọa và thư ký) không có lời cảm ơn như đơn.

c. Thời gian, địa điểm họp, thành phần tham dự, chủ tọa, thư kí, nội dung họp (diễn biến, tóm tắt các ý kiến, kết luận của cuộc họp) chữ kí của chủ tọa và thư kí.

II. GHI NHỚ

1. Biên bản là văn bản ghi lại nội dung một cuộc họp hoặc một sự việc đã diễn ra để làm bằng chứng.

2. Nội dung biên bản thường gồm 3 phần:

a) Phần mở đầu: ghi quốc hiệu, tiêu ngữ (hoặc tên tổ chức), tên biên bản.

b) Phần chính ghi thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, nội dung sự việc.

c) Phần kết thúc ghi tên, chữ kí của những người trách nhiệm.

III. LUYỆN TẬP

* Bài tập 1: Lời giải

Xem thêm:  Viết thư cho bà lớp 3, hỏi thăm ông bà ngắn gọn hay

Trường hợp cần ghi biên bản

a) Đại hội chi đội

b) Bàn giao tài sản

c) Xử lí vi phạm luật giao thông

Lí do

– cần ghi lại các ý kiến, chương trình công tác cả năm học và kết quả bầu cử để làm bằng chứng và thực hiện.

– cần ghi lại danh sách và tình trạng của tài sản lúc bàn giao để làm bằng chứng.

– Cần ghi lại tình hình vi phạm và cách xử lí để làm bằng chứng.

Trường hợp không cần lập biên bản

e) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan một di tích lịch sử.

g) Đêm liên hoan văn nghệ

Đây chỉ là việc phổ biến kế hoạch để mọi người làm ngay.

Đây là một sinh hoạt vui không cần ghi lại để làm bằng chứng.

* Bài tập 2:

Lời giải

– Biên bản đại hội chi đội.

– Biên bản bàn giao tài sản.

– Biên bản xử lí vi phạm luật giao thông.

– Biên bản xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Minh Nguyệt

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status