Thiên nhiên và con người trong xã hội hiện đại.

Thiên nhiên và con người trong xã hội hiện đại.

Hướng dẫn

Đề bài yêu cầu bàn về vai trò của thiên nhiên và cách ứng xử của con người với thiên nhiên trong xã hội hiện đại. Để bàn luận đúng hướng, cần bám sát các yêu cầu cơ bản sau:

– Nêu khái quát vai trò của thiên nhiên: Thiên nhiên bao gồm những yếu tố cơ bản nào? Chúng có ý nghĩa như thế nào đối với sự sống hiện tại và tương lai của loài người?

– Nhờ sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, con người đã có được những thành tựu nào trong quá trình chinh phục thiên nhiên? Nhưng cùng với điều đó, con người đã để mất đi những gì? Hiện tại, môi trường thiên nhiên của chúng ta đang ở trong một thực trạng như thế nào? Những hậu quả nặng nề nảy sinh từ cách ứng xử sai lầm của con người đối với thiên nhiên?

– Con người cần phải làm gì để duy trì mối quan hệ hài hoà với thiên nhiên, để bảo vệ nguồn sống và tương lai của chính mình?

Nguồn Vietvanhoctro.com

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:  Viết giấy mời, viết thư và viết đơn
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status