Trả bài làm văn số 5

Trả bài làm văn số 5

Hướng dẫn

Dưới sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo phụ trách bộ môn, học sinh xác định lại cho chính xác các yêu cầu đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn để thực hiện.

Dựa vào lời nhận xét, đánh giá của thầy cô, các em tự rút kinh nghiêm đế tự sửa chữa bài viết của mình. Có thế học tập những ý hay lời đẹp của bạn đề lần sau làm

Mai Thu

Xem thêm:  Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi
Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status