Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Hướng dẫn

1.Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Họ và tên: Lê Thị Nga, tố 3, lớp 5C

Thứ

ĐIỂM

Từ

0 -4

Từ

5-6

Từ

7 – 8

Từ

9 – 10

2

1

1

3

1

2

4

1

2

5

3

6

1

1

1

Cộng

2

3

9

2. Thống kê kết quả học tập trong tuần của từng thành viên trong tố và cả tổ.

STT

Họ và tên

ĐIỂM

Từ 0 -4

Từ 5 – 6

Từ 7 – 8

Từ 9 – 10

1

Lê Văn Ơn

4

3

2

Trần Kim Bảo

4

4

3

Nguyễn Ngọc Cường

5

3

4

Lê Thành Đạt

3

5

5

Võ Kiên Giang

5

2

6

Đỗ Ngọc Hà

6

2

7

Bùi Thị Phượng

4

4

8

Phạm Tuyết Trinh

2

6

Cộng

2

33

29

Xem thêm:  Tả đường phố quen thuộc từ nhà em tới trường

Leave a Reply

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho
DMCA.com Protection Status