Viết bài văn ngắn bàn về việc tại sao phải nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông

Viết bài văn ngắn bàn về việc tại sao phải nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông

Gợi ý

Pháp luật là cán cân công lý mang lại sự công bằng trong xã hội mà mọi người dân đều phải có nghĩ vụ, trách nhiệm và ý thức chấp hành. Trong thời đại hiện nay, một trong những vấn đề đang được đặt ra bức thiết là việc nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

Tai nạn giao thông ở nước ta đang đặt trong tình trạng háo động mà một trong những nguyên chính gây ra tai nạn giao thông là ý thức chấp hành pháp luật về giao thông chưa cao. Trong giới học sinh, những biểu hiện của tình trạng này càng trở thành vấn đề nan giải. Tình trạng những cô cậu học trò chưa có bằng lái xe lạng lách trên đường phố, chở đôi, chở ba, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm… vẫn thường xuyên diễn ra. Giờ tan lớp, tan học, học sinh ùa ra các đường phố, đùa nghịch, chạy nhảy, không hề để ý đến các phương tiện giao thông đang lưu thông trên đường. Và rất nhiều những tai nạn thương tâm đã xảy ra… Để khắc phục tình trạng này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Học sinh cần được giáo dục để nắm chắc về luật giao thông, có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ khi tham gia gia giao thông. Cốc tổ chức cơ quan chức năng có liên quan cần phải đóng vai trò tích cực trong quá trình tuyên truyền này. Đồng thời, cần có những biện pháp nghiêm khắc áp dụng cho các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là đối với học sinh. Giáo dục ý thức kết hợp với việc theo dõi chặt chẽ và xử phạt nghiêm minh sẽ là một giải pháp đồng bộ có ý nghĩa tích cực trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

Xem thêm:  Phân tích Hai đứa trẻ và Chí Phèo để chứng minh nhận định Sứ mệnh của con người là sống chứ không phải tồn tại

Hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông vì cuộc sống của chính bạn!

Nguồn Vietvanhoctro.com

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status