Viết biên bản cuộc họp lớp

Viết biên bản cuộc họp lớp

Hướng dẫn

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ MÂY

LỚP 5G

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

 1. Thời gian, địa điểm
 • Thời gian: lúc 14 giờ, ngày 7 tháng 12 năm 2017.
 • Địa điểm: lớp 5G, Trường Tiểu học Ngô Mây.
 1. Thành phần tham dự
 • Cô giáo: Nguyễn Thị Vân Hạnh (chủ nhiệm lớp 5G)
 • Toàn bộ học sinh lớp 5G.
 1. Chủ tọa, thư ký cuộc họp
 • Chủ tọa: Nguyễn Vân Linh ( lớp trưởng)
 • Thư ký: Võ Lưu Thảo Ly
 1. Nội dung cuộc họp
 • Bàn kế hoạch “ Xây dựng trường em xanh – sạch – đẹp” do nhà trường phát động.
 1. Diễn biến cuộc họp
 2. Bạn Vân Linh đọc nội dung phổ biến kế hoạch “ Xây dựng trường em xanh – sạch – đẹp” do nhà trường phát động.
 3. Ý kiến thảo luận
 • Bạn Hồ Hồng Quân: Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn lớp học sạch sẽ, trang trí lại lớp học.
 • Bạn Vân Anh: Chúng ta phải làm sạch các bồn hoa trước lớp, vệ sinh hành lang, trang trí lại ảnh Bác.
 • Bạn Thùy Dương: Mỗi tổ phải tự lau sạch bàn ghế của tổ mình. Các bạn thay phiên nhau trực nhật, sắp sếp bàn ghế ngay ngắn.

8. Kết luận cuộc họp

 • Cả lớp tham gia lao động làm sạch môi trường do nhà trường phát động vào ngày 10 tháng 12.
 • Hàng tuần các tổ phân công trực nhật, tưới cây.
 • Mỗi cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ làm sạch lớp, trường.
Xem thêm:  Em hãy tả con ngựa

Cuộc họp kết thúc vảo lúc 16 giờ cùng ngày.

Thư ký Chủ toạ

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status