Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)

Đề bài: Qua bài Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bất điếu) của Nguyễn Trường Tộ, anh (chị) có suy nghĩ gì về vai trò của luật trong đời sống xã hội. (Ngữ văn 11)

Bài làm

Cuộc sống con người vốn dĩ rất phức tạp, cuộc sống trong xã hội hiện đại ngày nay càng phức tạp hơn. Vì thế, nếu như không có luật pháp, xã hội sẽ loạn. Nguyễn Trường Tộ đã sớm nhận ra vai trò của Luật Pháp đối với việc giữ gì trật tự an ninh xã hội. Quan điểm của ông được thể hiện rõ qua đoạn trích Xin lập khoa luật.

Nguyễn Trường Tộ là một người có tài, thông thạo cả Hán học và Tây học. Ông cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng, có chủ trương canh tân đất nước thông qua luật pháp. Ngay từ đầu Nguyễn Trường Tộ đã khẳng định vai trò quan trọng của luật pháp đối với đời sống con người. Luật có tác dụng để cai trị xã hội, duy trì sự tồn tại của đất nước. Điều này được thể hiện rõ qua việc quan dùng luật để trị, dân theo luật mà giữ gìn. Đã có luật thì phải tuân thủ bởi vì làm trái luật, không nghiêm minh dẫn đến người dân coi thường luật pháp. Phải đề cao tinh thần dân chủ gắn với đời sống con người.Bên cạnh đó tác giả cũng khẳng định luật còn là đạo đức, đạo làm người “Trái luật là có tội, giữ đúng luật là đạo đức” và “có cái đạo đức nào lớn hơn chí công vô tư”. Để tăng sức thuyết phục cho tư tưởng của mình, tác giả đã phê phán đạo Nho chỉ nói suông không có tác dụng.Qua đó cho ta thấy rõ tư tưởng tiến bộ, lòng yêu nước của Nguyễn Trường Tộ.

Xem thêm:  Nghị luận về câu nói: Khi có điều gì đó không như bạn mong muốn, hãy thay đổi nó. Nếu không thay đổi được nó, hãy thay đổi thái độ của bạn.

Như vậy, những nhận định của Nguyễn Trường Tộ về vai trò của Luật Pháp đối với xã hội vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Trong xã hội hiện đại, nếu không có luật pháp xã hội sẽ rối ren, loạn lạc. Đầu tiên pháp luật có vai trò quan yếu trong việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi loại cán bộ, mỗi cán bộ làm việc trong từng cơ quan cụ thể của bộ máy quốc gia. Nhờ có luật pháp, các hiện tượng lạm quyền, bao biện, vô trách nhiệm… Của hàng ngũ viên chức nhà nước dễ dàng được phát hiện và loại trừ. Vai trò thứ 2 của pháp luật là: Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội. Để quản lý toàn tầng lớp, nhà nước dùng nhiều dụng cụ, nhiều biện pháp, nhưng luật pháp là công cụ quan yếu nhất. Với những đặc điểm riêng của mình, luật pháp có khả năng triển khai những chủ trương, chính sách của nhà nước một cách nhanh nhất, đồng bộ và có hiệu quả nhất trên quy mô rộng lớn nhất. Cũng nhờ có luật pháp, quốc gia có cơ sở để phát huy quyền lực của mình và rà, kiểm soát các hoạt động của các tổ chức, các cơ quan, các viên chức nhà nước và mọi công dân.một vai trò khá quan trọng của luật pháp nữa đó là: Pháp luật tạo ra môi trường ổn định trong việc thiết lập các mối quan hệ giao ban giữa các quốc gia. Có một thực tiễn là tiện chế chính trị có thể đổi thay, tức là quyền lực của một bộ máy quốc gia trong một thời kỳ lịch sử nhất mực có thể đổi thay, nhưng nhân dân và quyền lực quần chúng vẫn tồn tại và phát triển. Những quan hệ đa chiều trong xã hội vẫn phát triển và đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng pháp luật để bảo đảm sự ổn định thứ tự. Bởi thế, quyền lực dân chúng là vấn đề căn bản; trật tự từng lớp là đòi hỏi khách quan và những nhu cầu về luật pháp là xoành xoạch có. Bên cạnh chức năng đề đạt, luật pháp còn có tính tiên phong, định hướng cho sự phát triển của các quan hệ từng lớp. Có thể nói, luật pháp có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng (lập) nên những quan hệ mới.

Xem thêm:  Cảm nhận về bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu

Cùng các hứng cứ xác thực, so sánh đáng tin cậy, Nguyễn Trường Tộ đã khẳng định tầm quan trọng của luật pháp đối với xã hội. Qua đó giúp chúng ta nhận ra rằng dù trong thời đại nào thì cũng không thể thiếu pháp luật. Chỉ khi pháp luật được giữ vững thì cuộc sống mới có thể bình yên. Do đó mỗi người phải có ý thức tuan thủ những quy định của pháp luật.

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status